Správa bytových domov

Správu vykonávame ako organizačnú činnosť, ktorá má viesť k naplneniu všetkých potrieb starostlivosti o spoločné časti domu a  zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním bytu, či nebytového priestoru na základe požiadaviek vlastníkov – našich klientov.

Vlastníkmi požadované služby zabezpečujeme a organizujeme cez vlastníkmi schválených dodávateľov, pričom vieme vlastníkom odporúčať spoľahlivých a odskúšaných dodávateľov.

Zmluvne podporujeme a odporúčame vlastníkom inštitút zástupcu vlastníkov (výboru zástupcov domu), ktorý je priebežne informovaný o všetkých konaniach správcu týkajúceho sa domu. Priebežne dodávanými výstupmi z agendy domu sa vytvára stav vlastníka znalého procesov správy domu, stavu domu a priebežnej kontroly nakladania so spoločnými finančnými prostriedkami vlastníkov.

Zástupcovi vlastníkov mesačne predkladáme zoznam neplatičov, stav Fondu prevádzky, údržby a opráv a mesačný prehľad zrealizovaných platieb za spravovaný objekt. V prípade záujmu zo strany zástupcu vlastníkov zabezpečíme pasívny prístup na bankový účet spravovaného domu.

Stránkové hodiny

  • Pondelok: 8.30 - 12.30
    Streda: 13.00 - 17.00

Adresa

  • Drieňová 37
    821 02 Bratislava
    Telefón/fax: 02/ 4342 5879

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem