Technická správa domu

 1. Zabezpečenie všetkých zmlúv pre poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ktoré sa realizujú dodávateľsky (teplo, voda, havarijná služba...). Požadovaná kvalita a cena služieb je odsúhlasovaná vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.
 2. Vykonávanie pravidelných obhliadok domu a z nich vyplývajúce návrhy na údržbu, opravy a skvalitnenie parametrov domu (zateplenie domu, hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy domu, hydronické vyváženie cirkulácie teplej úžitkovej vody, zavedenie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, riešenie systémových porúch jednotlivých domov a podobne).
 3. Plánovanie tvorby fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu a jeho použitie po odsúhlasení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
 4. Organizovanie výberu dodávateľských firiem a ich uplatňovanie po odsúhlasení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
 5. Predkladanie pravidelnej správy o stave spoločných častí a zariadení domu najneskôr do 31.5. bežného roku za predchádzajúci rok v zmysle zákona 182/1993 Z.z.

Stránkové hodiny

 • Pondelok: 8.30 - 12.30
  Streda: 13.00 - 17.00

Adresa

 • Drieňová 37
  821 02 Bratislava
  Telefón/fax: 02/ 4342 5879

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem