Ostatné služby

Pomoc vlastníkom bytov a nebytových priestorov pri riešení nedoplatkov. Príprava podkladov pre právnika k zastupovaniu pred súdom (vymáhanie nedoplatkov).

V týchto činnostiach dodržiavame všetky zákony, najmä však zákon 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom  znení.

Stránkové hodiny

  • Pondelok: 8.30 - 12.30
    Streda: 13.00 - 17.00

Adresa

  • Drieňová 37
    821 02 Bratislava
    Telefón/fax: 02/ 4342 5879

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem